Kategoria Uncategorized

Regulamin konkursu- Instagram

§1  Postanowienia Ogólne Organizatorem Konkursu jest firma Decofero Maciej Michalski z siedzibą przy ul.Długiej 18C w Łomiankach 05-092, identyfikującą się numerem NIP 9511553532 , REGON 141535772 dalej zwany „Organizatorem”. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie…